NOVOSTI

14.01.2016.

Kompanija Dvoper d.o.o. je izvršila resertifikaciju kojom QS Zürich AG potvrđuje da je sistem upravljanja u gore navedenom preduzeću proveren i da zadovoljava zahteve sledećih standarda:

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004 + AC: 2009

sa obimom primene sistema:

Pružanje usluga planiranja, istraživanja, projektovanja i upravljanja projektima u području zaštite prirode, klime, životne sredine i održivog razvoja.


30. 07. 2015.

Dana 30.07.2015. godine, na 122. sednici Vlade Crne Gore kojom je predsedavao predsednik Milo Đukanović, usvojen je Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015 - 2020. godine.

Državni plan upravljanja otpadom Crne Gore, kao strateški dokument, imao je za cilj definisanje osnovnih ciljeva i planova koje Vlada i Ministarstvo održivog razvoja i turizma imaju u pogledu rešavanja problema u oblasti upravljanja otpadom, u prethodno određenom vremenskom periodu od 2015. do 2020. godine. Izvršilac izrade dokumenta, kompanija Dvoper d.o.o., na osnovu dostavljenih podataka i informacija, imala je zadatak da pretoči u tekst dokumenta date planove Vlade i Ministarstva, uz transparentno učestvovanje zainteresovanih lica i uvažavanje njihovih primedbi, u skladu sa njihovom adekvatnošću.Sam dokument je pretrpeo više izmena i dopuna i u završnoj formi predat Vladi na usvajanje, a zatim i usvojen.


17. 07. 2015.

Na 28. sednici Nacionalnog saveta za održivi razvoj i klimatske promene Crne Gore, koja je održana dana 17.07.2015. godine u Podgorici i kojom je predsedavao predsednik države Filip Vujanović, razmatran je Predlog Nacrta državnog plana upravljanja otpadom za period od 2015. do 2020. godine koji je za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore izradila kompanija Dvoper d.o.o.. Nacrt je prethodno bio izložen Javnoj raspravi u periodu od 30.05.2015. do 30.06.2015. godine uz dodatno predstavljanje dokumenta na brojnim okruglim stolovima u različitim gradovima Crne Gore.

Nacionalni savet za održivi razvoj i klimatske promene je ocenio da je pomenutim Nacrtom u značajnoj meri razrađen model kojim se planira uspostavljanje centralizovanog sistema upravljanja otpadom uz izgradnju postrojenja za određeni vid termičke obrade otpada.Nacionalni savet je ocenio predstavljeni model prihvatljivim uz napomenu da odabrane tehnologije moraju biti usklađene sa najnovijim tehnološkim rešenjima i standardima kojima bi se obezbedila maksimalna zaštita zdravlja stanovništva i životne sredine.. Savet je, prema predlogu Nacrta državnog plana, zaključio da je, u narednih šest meseci,neophodno izraditi Studiju izvodljivosti kojom će se dati pouzdani odgovori sa aspekta primene optimalnog tehnološkog rešenja za termičku obradu otpada i izbora lokacije centra za termički tretman otpada.


09. 07. 2015.

Dana 09.07.2015. godine, na 119. sednici Vlade Crne Gore kojom je predsedavao predsednik Milo Đukanović, usvojena je Strategija upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine koju je za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore izradila kompanija Dvoper d.o.o..
04. 12. 2014.

U vezi sa sprovodenjem projekta „Izrada predloga Akcionog plana za realizaciju Nacionalnog programa zaštite životne sredine“ koji finansira Kraljevina Švedska kroz Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID), a sprovodi ekspertski tim Dvoper d.o.o., 04.12.2014. održana je završna prezentacija predloga Akcionog plana uz prisustvo preko 50 ucesnika, predstavnika korisnika, ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i drugih vladinih institucija ukljucnih u pripremu Akcionog plana, kao i predstavnika donatora i civilnog sektora.

Eksperti koji rade na projektu su predstavili proces izrade Akcionog plana, sam sadržaj, znacaj u svetlu procesa evropskih integracija, kao i pristup prelaska od linearne do cirkularne ekonomije.

PREUZMITE MATERIJAL SA PREDAVANJA U PDF-u

DM_Cirkularna ekonomija

Proces-izrade-AP

Predstavljanje-Akcionog-plana-dec-2014

Strategic Planning: impacts of EU approximation process on national planning agenda

 

Usluge

 

Standardi

 

 

 

 

 

 

TAGOVI

zaštita životne sredine, konstalting, savetovanje, inženjering, tehnička podrška, ekspertska analiza, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, studija izvodljivosti, projektovanje, sanacija, upravljanje otpadom, plan upravljanja otpadom, EMP, IPPC dozvola, klimatske promene, akcioni plan, savetnik za hemikalije

 

design | tekoms